top of page

2021/9th

IMG_3972.JPG
timeline_20190509_153454.jpg

Naoki Tsuchida

IMG_3971.JPG

Naoki Kokuno

Ryouhei Hamashima

Master

2nd

Takayuki Kita

1st

Masato Onozawa

Bachelor

4th

Yuta Ishibashi

tada-logo2b_edited.jpg

Kazuki Kobayashi

Nari sekiguchi

Ryota fujii

Takurou Karasawa

Ryuya Komatsu

Hidetoshi Tanaka

Moeka kawaguchi

Yu Shiratori

Tomoki Hiraizumi

Daiki Wakabayashi

bottom of page